Діагностика
Пріоритетним є створення комфортних умов для пацієнта, можливість скоротити час від першого відвідування до встановлення заключного діагнозу, для чого організовано проведення най поширених методів обстеження безпо-середньо в кожній амбулаторії, а саме:
- в кожній амбулаторії є можливість провести експрес аналіз на визначення вмісту цукру в крові та холестерину,визначення ВІЛ статусу;
- в амбулаторіях організований забір біологічного матеріалу (кров, сеча) для проведення біохімічних, клінічних, імунологічних досліджень;
Наш Центр співпрацює з лабораторією консультативно-діагностичного центру
Перелік лабораторних та інструментальних дігностичних досліджень, що здійсьнюються в межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги в амбулаторіях центру:
- загальний аналіз сечі
- загальний холестерин
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
- глюказа крові
- вимірювання артеріального тиску
- вимірювання гостроти зору
- електрокардіографія
- вимірювання ваги, росту, окружності талії
- швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусний гепатіт